Gastronomicke forum

Z angličtiny je pojem koučování (což znamená školení společnost, která má interaktivní tréninkový proces prostřednictvím technik souvisejících s psychologickými školami. Existuje nejnovější model vzdělávání zaměstnanců, který počítá s prováděním rozhodovacího procesu v okamžiku, kdy odpovídá na jeho profesní potřeby, což jedné osobě nebo kanceláři pomáhá dynamizovat tempo rozvoje a umožňuje zlepšit fungování společnosti. např. ve vztahu k jejich podnikání, kariérnímu rozvoji a stále analyzují problémy týkající se mezilidských vztahů s jinými typy.

Profesionální koučink umožňuje klientům lépe se rozhodovat, plně využívat jejich přirozené predispozice, definovat naše projekty a zaměřit se na optimalizaci aktivit zaměřených na jejich nákup. Koučování je proces sebezdokonalování, jehož nejdůležitějším cílem je zlepšit důvěru klienta a ukázat podporu při autonomním provádění zamýšlených železnic na základě jeho dalších závěrů a intelektuálních prostředků. Další důležité rysy cvičení pro zaměstnance v koučovací organizaci jsou:

koučování je zcela dobrovolné řízení;kouč není vhodné poskytovat klientovi žádné směrnice;neučí lidi, pouze jim pomáhá rozvíjet se;je vytvářen na základě otázek a stimuluje myšlení;z pohledu klienta musí existovat atmosféra respektu a pomoci;cílem je dosáhnout vědomých změn.