Netesnost kotle bezpecnostniho ventilu

Žijeme v provázcích, když nás na každém kroku čekají různá nebezpečí. Více než jednou se mi stalo, že tlak plynu překročil přípustnou hodnotu. To by způsobilo, že kotel exploduje, což mělo za následek svatbu, ale pouze nákladné opravy. Nyní vím, že v posledním postupu můžete ztratit život, ale někteří obyvatelé o poslední situaci nevědí.

Silane Guard

Na svatbě je v moderní době něco nového, jako jsou klapky nebo pojistné ventily. Je to model ventilu, který se automaticky rozkládá, když tlak plynu nebo páry překročí přípustné hodnoty. Tím se zabrání výbuchu konstrukčních prvků, jako jsou nádrže a potrubí, včetně těch, které jsou pro to vhodné. To bylo nejprve použito v nové polovině sedmnáctého století v zařízení známém v té době, který byl tlakový hrnec.Podíváme-li se zblízka na nejjednodušší modely pojistných ventilů, uvidíme, že se jedná pouze o křehkou desku, která je poškozena, když plyn překročí povolený tlak.Naneštěstí se nápoj z ventilů často zastavil. To bylo často nevědomky účtováno uživatelem zařízení. A bylo velmi snadné použít dva nezávislé ventily, obvykle podávané na druhém konci přístroje.Tyto ventily byly běžně podávány v parních strojích. To zabránilo náhlému zvýšení tlaku, který přetrvával v hnací soustavě vozidla. Hrozilo výbuchem, který mohl dokonce zabít všechny cestující.Doufám, že jsem získal zájem čtenářů o téma pojistných ventilů. Každý, kdo si přečetl tento materiál, si nyní pravděpodobně uvědomuje nesmírně důležitou otázku, kterou tyto týmy dělají v posledním světě a průmyslu.