Pozadavky na zdravi a bezpecnost kosmetickeho salonu

Směrnice ATEX (francouzsky: Atmosphères Explosibles, také nazývaná směrnice 94/9 / ES - je určitě Evropská unie, která definuje základní požadavky na výrobky určené k tomu, aby přijímaly oblasti ohrožené výbuchem. Převážná většina strojů a nástrojů používaných v uhelných dolech je vystavena riziku výbuchu metanu a uhelného prachu a směrnice ATEX se týká zařízení a ochranných stylů určených pro použití v prostorech vystavených riziku výbuchu. Až donedávna se mezi sebou dělily bezpečnostní předpisy v jednotlivých zemích Evropské unie, což představovalo významnou překážku volné výměny zboží mezi členskými státy.Z tohoto faktoru byla vytvořena sjednocující směrnice ATEX, která sjednotila stávající předpisy a dokonale usnadnila oběh produktů v evropských skupinách. Při provádění ustanovení článku 100a Římské smlouvy je nejdůležitějším bodem směrnice ATEX zajištění volného pohybu zboží zaručujícího vysoký stupeň ochrany proti výbuchu. Pokud jde o zařízení určená k publikaci v oblastech ohrožených výbuchem, vydal Evropský parlament a Rada Evropské unie 23. března 1994 směrnici ATEX 94/9 / ES, která vstoupila v platnost dne 1. července 2003. Dále byla 16. prosince 1999 přijata směrnice 1999/92 / ES ATEX137 (známá také jako ATEX USERS, která mění minimální požadavky na zabezpečení role v místnostech, kde existuje riziko výbušné atmosféry. Směrnice ATEX 94/9 / ES vstoupila v platnost až do 1. července 2003 a nahradila předchozí směrnice 76/117 / EHS a 79/196 / EHS.

Označení CE (francouzsky: Conformité Européenneidentifikační číslo certifikačního orgánusymbol odolný proti výbuchuexploze skupinakategorie zařízenídruh ochrany proti výbuchuexploze podskupinyteplotní třída

Cideval PrimeCideval Prime - Váš spojenec v boji proti tuku!

Doporučujeme školení Atex