Ucetnictvi vyvojove spolecnosti

Majitelé podniků často hledají počítačový program, který je osvobodí od monotónní a hodinové hodiny práce při vedení účetních záznamů a vypořádání s finančním úřadem. Účetní systémy splňují všechny potřeby velmi originálních zákazníků, udržují je všestrannost a snadné použití. Důležité je, že jsou přizpůsobeny správným vzorcům a jsou dostatečně citlivé, aby splňovaly požadavky nejdelší možné skupiny uživatelů. Nabídka je určena jak společnostem provádějícím veškeré účetnictví, tak společnostem vypořádávajícím se plně v knize zisků a nákladů nebo na základě paušální daně.

Účetnictví Enova má celou řadu funkcí nezbytných pro řádné vedení obchodní knihy: od správy účtových plánů, přes přiřazování účtů a účtování, vyřazování účtů až po nakládání s dlouhodobými aktivy.

Enova je extrémně snadno použitelný systém s novým rozhraním zajišťujícím nejlepší ergonomii a pohodlí práce. Začátek knihy plánů nebude díky intuitivnímu tvůrci systému problém ani pro méně zkušené uživatele.

Tento plán vám v kombinaci s ostatními poskytne větší flexibilitu. Kromě plné funkčnosti základního systému umožňuje mimo jiné mají své zprávy a výtisky, odlišným způsobem popisují ekonomické události, provádějí analýzu záznamů podle různých forem, udržují tzv. vlastní pole nebo vypořádat účty v sazbách nebo je zaznamenat podle jednotlivých typů. Jsou možná i individuální řešení.

Základní schopnosti účetního programu:vedení KPiR nebo paušální daňové evidence;prohlížení a počítání záznamů o DPH: nákupy, prodeje, vypořádání v hotovosti, opravy plateb u plateb, které nebyly v daném období vráceny;evidence dlouhodobého i nehmotného majetku;standardní mzdové služby;operace v hotovosti a bezhotovostní pokladně, pokladní zprávy;vydávání prohlášení ZUS, také možnost exportu do plátce.