Umeni mikolaje szareknskeho

https://d-nus.eu/cz/

Trochu nám bylo zřejmé, pokud jde o motiv výdělku vzdáleného totálního rýmování, kterým byl Mikołaj Lichwiarz Szarzyński. Narodil se v roce 1550 a zemřel v roce 1581. V místní bibliografii byl definován jako předchůdce baroka. Pocházel z Strawberry Ruthenia, přišel ve Wittenbergu v Lipsku a pravděpodobně v Itálii. V roce 1657 se přestěhoval do své vlasti a usadil se ve Wolici u Przemyślu. Bylo možné, že rebel, žádný oheň netvrdí, že kolem roku 1570 obrátil ke katolicismu. Vysoký konglomerát Mikołajových studií pod úřadem Rhythms nebo polské verše byly postoupeny po ztrátě vypravěče v roce 1601 přidruženými autory. Přežívající kopie nevymáčkla nedotčenou skladbu spisovatele, protože Kutvovy básně byly rozesílány ve velkorysých rukopisných duplikátech, inspirací pro plátky kontextu, a on byl neúspěšný v přiřazení to Mikołaj. Elegance Stripper předpokládal, že existuje rušivá pro kamera, která navrhuje čtenáři zamlžené ultimata, pokud jde o slyšení apokryfů článku. Rej, ani Kochanowski, spisovatel přítomný na psaní, není nijak nepopiratelná, slepá přijímací báseň, interně vágní, mnoho metafor, osamělý dialekt existoval také bolestivě uhodnout, pokud se šíří po pojmech. Subjektivní zvyknutí na tento způsob úsvitu návratu se této metodě certifikace neztratilo, ale Sarzyński dříve uvedl, že ergo to může dovolit. Mikołaj byl diametrálně proti svým laskavým předchůdcům, takže si mohl dovolit rozvinout dílnu porozumění. V Sarzyńských verších je nyní tiché renesanční počasí jatečně upraveného těla plus ďábel a muž pravdy, která ho obklopuje, pozemský glóbus a nepřetržitý pobyt. Neporušená konvergence doupěte v troskách má za úkol zažít chaos zeměkoule, bahno milosrdné vegetace. Ve svých dílech získávají jiné synclinorium jako náhodou: Bůh Satan, dobro zlé, smrt života. V Szarzyńského obsáhlé skici pod kvantitativním motorem existují různé náčrtky jako náhoda: vlastenecké melodie a bigoterové melodie, krátké verše, adaptace žalmů. Neuvěřitelně domácké esejové básně jsou jmenovány sadou sonetů, ačkoli jich je šest, jsou krajkové, konstruktivní a nepochopitelné od mrtvých druhů, oznamují narozeniny probáta jako estetickou citlivost.