Vyporadani s pokladnou

Změny zákona o DPH s účinností od 1. ledna 2015 učinily z registračních pokladen nezbytný prvek, který tvoří základ pro zúčtovací operace. Tuto částku však nemusí mít každá žena podnikající.

Výjimky z účelu vlastnění pokladnyRegistrační pokladny nejsou závazné pro osoby, jejichž roční nákupy nepřesahují 20 000 PLN, zatímco povinnost mít registrační pokladny se vztahuje pouze na společnosti, které prodávají fyzické osoby a zemědělce. Společnosti, které jsou povinny provést vypořádání pomocí pokladny, musí zároveň zaznamenat každou transakci, za kterou vyhrály po zakoupení pokladny. A společnosti, které v pořadí roku překročily pohyby ve výši 20 000 PLN, by měly začít zaznamenávat příjmy pomocí pokladny po 2 měsících ode dne, kdy překročily uvedený limit. Společnosti poskytující vzdělávací, finanční, pojišťovací a telekomunikační služby rovněž nepotřebují.Sleva na nákup hotovostiNákup hotovosti je cena několika set zlotých, avšak podnikatel, který si zakoupí pokladnu, může provozovat až 90% z kupní hodnoty, přičemž hodnota odpočtu nepřesáhne 700 PLN. Aby mohl takový odpočet využít, musí podnikatel, který si zakoupil pokladnu, před jejím inkasem poskytnout domácímu finančnímu úřadu písemné informace o nemovitosti z pokladny, se skutečnou specifikací místa použití pokladny s dokladem o zakoupení pokladny a potvrzením o provozování požadavků na záznamové zařízení společně se zákonem o DPH. Sleva poskytnutá na nákup pokladny však může být ztracena, pokud není pokladna obsluhována. Podle zákona by měla být zařízení pro záznam prodeje obsluhována nejméně jednou za 25 měsíců ve specializovaných službách.Být pokladnou je spojeno s povinností uchovávat kopie vydaných účtenek (po dobu 2 let, jakož i denní, týdenní a měsíční zprávy (po dobu 5 let od konce účetního roku, ve kterém byly rozděleny. Majitel pokladny je samozřejmě povinen vydat zákazníkům originální potvrzení.