Zemnici kabel zpetneho vedeni

NaturalisanNaturalisan - Osvoboďte se od nepohodlí v pohybu díky přirozenému komplexu 27 bylin!

Úloha elektrostatického uzemnění počítá se snížením rizika výbuchu hořlavých látek na konci flashoveru elektrostatické jiskry. Je široce přizpůsoben v oblasti dopravy a úpravy hořlavých plynů, prášků a kapalin.

Elektrostatické uzemnění, které má novou podobu. Nejjednodušší a několik komplikovaných modelů respektuje uzemňovací svorku a vodič. Vyspělejší a technologicky rozvinuté jsou vybaveny organismem pro ochranu stavu uzemnění, díky kterému je možné vydávat nebo přepravovat produkt, když je uzemnění normálně připojeno.

Elektrostatické uzemnění je obvykle užitečné při nakládce nebo vykládce železničních a silničních tankerů, tanků, sudů, tzv. big-bagy nebo prvky procesních instalací.

V důsledku plnění nebo vyprazdňování nádrží novým obsahem (např. Nádrží s práškem, granulemi, kapalinami mohou nastat nebezpečné elektrostatické náboje. Zdrojem jejich tvorby je to, že tvoří a mísí, čerpají nebo stříkají hořlavé látky. Elektrické náboje vznikají kontaktem nebo rozdáváním jednotlivých částic. Množství elektrického náboje bude záviset na elektrostatických vlastnostech povrchů, které se vzájemně dotýkají. V důsledku jeho a náhlého kontaktu se zemí nebo nenabitým objektem může být generován krátký proudový impuls, který bude odpovědný za konstrukci jiskry.Nedostatečná kontrola nad výbojem jisker může mít za následek vznícení směsi plynu a vzduchu, což znamená výbuch nebo nebezpečnou explozi. Elektrostatické uzemnění eliminuje riziko výbuchu v důsledku řízeného vybíjení elektrostatických nábojů.